คนละครึ่ง เฟส2 เริ่มลงทะเบียน 16 ธ.ค. 63

คนละครึ่ง เฟส2 ได้รับการอนุมัติจาก ครม. ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ทาง Hipgogo ขอนำเสนอรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้

คนละครึ่ง เฟส2
คนละครึ่ง เฟส2

สรุปเงื่อนไขโครงการ “คนละครึ่ง เฟส2”

  • เปิดให้ผู้ที่ยังไม่เคยได้สิทธิ์ในเฟสแรก ลงทะเบียนใหม่ จำนวน 5 ล้านสิทธิ์
  • สำหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ในเฟส 1 ที่ไม่ได้ใช้จ่ายภายใน 14 วัน จะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมในเฟส 2 ได้
  • ปรับวงเงินจากเดิม 3,000 บาท เพิ่มอีก 500 บาท เป็น 3,500 บาท
  • ขยายเวลาสิ้นสุดโครงการ จากเดิม 31 ธ.ค. 63 เป็น 31 มี.ค. 64
  • เริ่มลงทะเบียนวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสแรก ได้รับสิทธิเพิ่มเติมหรือไม่?

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์คนละครึ่งในเฟสแรก (จำนวน 10 ล้านสิทธิ์) สำหรับเฟส 2 นี้ จะได้รับสิทธิ์ดังนี้

  • ได้รับวงเงินเพิ่ม 500 บาท
  • ขยายเวลาการใช้สิทธิ์ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

Leave a Comment