ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2563 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30/12/63 เช็คด่วน!!

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2563 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 30/12/63

ทุกวันที่ 1 และ 30 ของเดือน ทางกองสลากจะมีกำหนดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล โดยในงวดล่าสุดจะมีขึ้นในวันพุธที่ 30 ธ.ค. 2563 ทาง Hipgogo ขอนำเสนอช่องทางการตรวจหวย มาแนะนำให้ทราบ

ตรวจหวย 1 ธันวาคม 2563
ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2563

สลาก 1 ชุด มี 1 ล้านฉบับ ฉบับละ 80 บาท ถ้าจำหน่ายหมด โดยสลาก 1 ชุด มี 14,168 รางวัล เป็นเงิน 48,000,000 บาท

กำหนดเงินรางวัลต่อชุด ดังนี้

ลำดับรางวัลจำนวนมูลค่า (บาท)
1.รางวัลที่ หนึ่ง1 รางวัล6,000,000
2.รางวัลที่ สอง5 รางวัล200,000
3.รางวัลที่ สาม10 รางวัล80,000
4.รางวัลที่ สี่50 รางวัล40,000
5.รางวัลที่ ห้า100 รางวัล20,000
6.รางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่ง2 รางวัล100,000
7.รางวัลเลขหน้า 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง2,000 รางวัล4,000
8.รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เสี่ยง 2 ครั้ง2,000 รางวัล4,000
9.รางวัลเลขท้าย 2 ตัว เสี่ยง 1 ครั้ง10,000 รางวัล2,000

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • เงินรางวัลจะจ่ายแก่ผู้ถือสลากฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ
  • ถ้าสลากจำหน่ายไม่หมด เงินรางวัลหนึ่งๆ ต้องลดลงตามส่วน
  • ผู้ถูกรางวัลต้องมาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปี นับจากวันออกรางวัลสลาก หากพ้นกำหนดจะนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
  • ผู้ขอรับเงินรางวัลต้องชำระค่าอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัล ทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

ตรวจหวย 30 ธันวาคม 2563

(ผลการออกรางวัลจะออกครบทั้งหมดในช่วงเวลาก่อน 30.00 น. ของวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563


ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุด
30 ธันวาคม 2563

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 2,000,000 บาท

8 0 3 6 2 8

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 50,000 บาท

803627 803629

เลขหน้า 3 ตัว มี 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

336
804

เลขท้าย 3 ตัว มี 2 รางวัลๆละ 2,000 บาท

321
924

เลขท้าย 2 ตัว มี 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท

19

**************************

รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 100,000 บาท

รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 40,000 บาท

รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 10,000 บาท

Leave a Comment