มาร์ช่า พี. จอห์นสัน ประวัติและผลงานของ Marsha P. Johnson

ในวันนี้ (30 มิถุนายน 2563) หน้าแรกของเว็บไซต์ Google ได้มีการแสดงภาพของบุคคลท่านหนึ่ง คือ “มาร์ช่า พี. จอห์นสัน” หลายคนอาจจะอยากทราบว่า เธอคือใคร? มีประวัติหรือเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง?

มาร์ช่า พี. จอห์นสัน คือใคร?

มาร์ช่า พี. จอห์นสัน (Marsha P. Johnson) เป็นสตรีข้ามเพศผิวสีที่ถูกจดจำในฐานะนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันทางเพศคนสำคัญในประเทศสหรัฐอเมริกาและในโลก

โดยเธอเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรสตาร์ (Street Transvestite Action Revolutionaries-STAR) ร่วมกับซิลเวีย ริเวร่า (Sylvia Rivera) โดยเป็นองค์กรแรกของโลกที่ตั้งโดยหญิงข้ามเพศผิวดำ เพื่อให้ช่วยเหลือชาว LGBTQ+ ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งการช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเกย์ไร้บ้าน

จากการต่อสู้เพื่อชาว LGBTQ+ ของเธอ แม้วันนี้เธอจะจากโลกนี้ไปแล้ว แต่ปณิธานนั้นยังคงถูกส่งต่อมาถึงคนรุ่นหลัง จนได้มีการร่วมกันก่อตั้งองค์กรมาร์ช่า พี. จอห์นสัน เพื่อสนับสนุนเพศทางเลือก และเป็นจุดกำเนิดสำคัญของ การเดินขบวนที่เรียกว่า ไพรด์พาเหรด (Pride Parade) เป็นประจำทุกปี

และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ประกาศเปลี่ยนชื่อสวนสาธารณะย่านบรูคลินจาก East River State Park เป็น สวนมาร์ช่า พี. จอห์นสัน เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่เธอ

โดยเรื่องราวของเธอนั้น ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่อง “The Death and Life of Marsha P. Johnson” ซึ่งสามารถรับชมได้ผ่านทาง Netflix


ประวัติของ มาร์ช่า พี. จอห์นสัน

มาร์ช่า พี. จอห์นสัน (Marsha P. Johnson) ขณะร่วมขบวนไพร์ดในปี 1982

ชื่อจริง : Marsha P. Johnson (มาร์ช่า พี. จอห์นสัน)

ชื่อเกิด : Malcolm Michaels Jr.

สมญานาม : ควีน

อาชีพ : นักแสดงคาบาเร่ต์ ,นักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิและความเท่าเทียมกันทางเพศ

เกิด : 24 สิงหาคม 1945

เสียชีวิต : 6 กรกฎาคม 1992

อายุรวม : 46 ปี


ผลงานของ มาร์ช่า พี. จอห์นสัน

เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งองค์กรสตาร์ (Street Transvestite Action Revolutionaries-STAR) เพื่อให้ช่วยเหลือชาว LGBTQ+ ทุกคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม, ช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ติดเชื้อเอชไอวีและเกย์ไร้บ้าน

Leave a Comment