ลงทะเบียนคนละครึ่ง มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? www.คนละครึ่ง.com #คนละครึ่ง

ขั้นตอนการลงทะเบียนคนละครึ่ง และข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนคนละครึ่ง
ลงทะเบียนคนละครึ่ง

คนละครึ่ง คืออะไร?

คนละครึ่ง เป็นโครงการล่าสุดจากทางภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

โดยผู้ได้รับสิทธิ รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง


คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนละครึ่ง

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เริ่มลงทะเบียนคนละครึ่งเมื่อไหร่?

ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป


เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่?

เริ่มใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2563


วิธีการใช้สิทธิคนละครึ่ง

สำหรับผู้ได้รับสิทธิคนละครึ่งจะมีเงื่อนไขดังนี้

  • รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง
  • จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วันโดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ
  • ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 6.00 น. ของทุกวัน
  • ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น
  • ใช้ได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้
  • ตัดสิทธิ หากไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน โดยระบบจะทำการตัดสิทธิ “คนละครึ่ง” ของผู้ได้รับสิทธิตลอดโครงการ

วิธีการลงทะเบียนคนละครึ่ง

ขั้นตอนแรก ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนสามารถเข้าไปที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้

ลงทะเบียนคนละครึ่ง

(หมายเหตุ ลิ้งค์นี้ใช้งานได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

รออัพเดท…


Leave a Comment