สวัสดีปีใหม่ 2565 คำอวยพรปีใหม่ 2565 อวยพรปีใหม่ 2022 #สวัสดีปีใหม่ #HAPPYNEWYEAR

สวัสดีปีใหม่ 2565 : อีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปี 2564 และเข้าสู่ปีใหม่ 2565 หลังจากที่หลายคนเหน็ดเหนื่อยกันมานานแล้ว ทาง Hipgogo หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในปี 2565 นี้ ท่านผู้อ่านจะมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาไว้ วันนี้ Hipgogo ขอฝากคำอวยพรปีใหม่สำหรับส่งความสุขให้กับเพื่อน คนรัก หรือ ญาติมิตรที่เคารพรัก

สวัสดีปีใหม่ 2565 รวมคำอวยพรปีใหม่ 2022 (อัพเดทล่าสุด)

ขออวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพที่ดี กำลังใจที่ดี และมีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่ 2565


สวัสดีปีใหม่ 2565 ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่งในปีใหม่นี้


ฉลองปีใหม่ 2565 ขออวยพรให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆ สิ่งใดที่ท่านตั้งใจไว้ ขอให้สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ขออวยพรให้ทุกๆ ท่านจงมีแต่ความสุขสมหวัง มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่น และเพื่อนร่วมงานที่ดี


สวัสดีปีใหม่ 2565 ขอคุณพระศรีรัตนตรัยจงบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบกับความเรืองรองในชีวิต มีความรักและพลังใจดีๆ ที่นำความสดใส จิตใจที่แข็งแกร่ง รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ มาแก่ท่านและครอบครัว


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 ขอส่งความปรารถนาดีอันอบอุ่นนี้ให้แก่คุณและครอบครัว ขอให้มีความสุขสันต์เนื่องในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ของปี การงานเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมั่งคั่งมั่งมีตลอดไป


ขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปีที่กำลังมาถึงนี้ ดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมา และขอให้เป็นปีที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป สวัสดีปีใหม่ 2565


จงยิ้มต่อไป หัวเราะเข้าไว้ ไม่มีความกลัวในใจ จงมีแต่ความสดใส และขอให้มีความสุขต้อนรับวันปีใหม่ 2565


ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญด้วยจตุรพิธพรชัย สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา และสมบูรณ์พูนผลในทุกประการ


สวัสดีวันปีใหม่ 2565 ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัว ให้โชดดีปีใหม่ มีความสุขสำเร็จและสมหวัง ขอให้บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรง โรคภัยอย่าแผ้วพาน ให้มีความร่มเย็น ร่ำรวยเงินทอง สูงส่งด้วยบารมีตลอดปีนี้และตลอดไป


สวัสดีปีใหม่ 2565 ขอให้คุณมีความสุข สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนา สุขภาพกายใจแข็งแรง มีอายุยืนนาน เป็นที่รักของทุกคน


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้คุณและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ


ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


วันนี้ขึ้นปีใหม่ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย


มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน


ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ


ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูลลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป


สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง


ขอให้ความสุขสดใสทั้งปวงจงอยู่รอบกายคุณ ทั้งในวันนี้ และตลอดไป


ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี 2022


วันนี้วันดีวันปีใหม่ 2565 ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา


ขอให้โชคจงเป็นของท่าน และขอให้ประสบความสำเร็จในปี 2565 นี้ตลอดทั้งปี


ขอให้ปีใหม่ชะล้างความทรงจำและเรื่องเลวร้ายในปีที่ผ่านไป แล้วนำพาการเริ่มต้นใหม่มาสู่ชีวิต ขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในปีใหม่นี้


ฉันขอให้คุณมีปีใหม่ที่ยอดเยี่ยมและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ


ขอให้ปีนี้นำแรงบันดาลใจและความสุขมาให้กับคุณและครอบครัวของคุณ


วันนี้ขึ้นปีใหม่ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรม ก่อเกิดผลแก่ตนเอย


ขออวยพรให้มีแต่ความสุขไหลมาเทมาในปีใหม่นี้


ขออวยพรให้คุณมีความสุขความเจริญตลอดปี 2565 มีดวงตาเห็นธรรมหลดพ้นจากวัฐจักร ของความทุกข์ ไม่ติดสุข ไม่ห่วงทุกข์ ทำจิตใจให้สงบตลอดไป


ขออวยพรปีใหม่ให้ท่านประสพความสุข พบเจอแต่สิ่งสวยงาม เจอปัญหา ใดๆ ก็ขอให้มีแรงใจ แรงกายที่จะผ่านไปได้ สำคัญสำหรับปี 2565 ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีเงินน้อยก็ใช้น้อยมีหนี้ให้น้อย มีเงินมากก็เก็บให้เหลือ แล้วมีความสุขกันทุกๆ คนตลอดปี 2565


Happy New Year 2022 ขอให้มีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้วก็คิดสิ่งใดสมปรารถนา เงินทองไหลมาเทมา อะไรไม่ดีในปีเก่าทิ้งไว้ แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ดีๆ ขอให้มีความรักเกิดขึ้นเยอะๆ


ปีใหม่ 2565 นี้ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ก็ดูแลและอยู่กับคนที่เรารักให้มากๆ ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ก็ร่ำๆ รวยๆ มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต อะไรที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยหรือว่าไม่สบายใจก็ฝากเอาไว้กับปีเก่าแล้วก็เริ่มต้นในชีวิตดีๆ กับปีใหม่ 2565


Happy New Year 2022 ขอให้มีความสุขมากๆ โชคดีตลอดปี คิดอะไรหวังอะไรก็ขอให้ได้อย่างงั้น สุขภาพแข็งแรง


ขออวยพรให้คุณมีความสุขมากๆ ใหม่ปี 2565 หรือว่าปีฉลูก็ขอให้เป็นปีทองของคุณ


สวัสดีปีใหม่ 2565 ปีใหม่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆ ปีที่แล้วมันดูมีอะไรวุ่นวาย ก็ขอให้มันผ่านไป ขอให้เราเจอแต่เรื่องดีๆ มีอะไรดีๆ ให้กับชีวิตเรา ไม่ว่าจะเป็นความรัก เงินทอง การงาน ก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆ คน


สวัสดีปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ ขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลภิภพคุ้มครองทุกท่าน


ปีใหม่นี้ ปี 2022 แล้ว ขอให้ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิตทุกวัน มีความสุขกับทุกๆ สิ่งที่ทำ แล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดปี


สวัสดีปีใหม่ 2565 ปีใหม่นี้ขออวยพรให้ทุกคน สำหรับคนที่คิดหวังว่าจะทำสิ่งใดใหม่ๆ ก็ลุยไปเลยถ้าแน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วจะนำมาซึ่งความเจริญให้กับชีวิต ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้สำเร็จ แล้วก็ขอให้งานที่คุณทำประสบความสำเร็จอย่างดี ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ


ขออวยพรให้มีความสุขกันปี 2022 แล้วก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆ ออกมา มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำก็ทำซะ happy new year เรื่องไม่ดี ก็ทิ้งมันไป เริ่มใหม่ด้วยความสดใส ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรง


อยากให้คุณมีความสุขมากๆ ในวันปีใหม่นี้ อะไรไม่ดี อะไรเลวร้ายต่างๆ ก็ทิ้งมันไปกับปีเก่า ปีใหม่ขอให้รวยขึ้น เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น ดูดีขึ้น หล่อขึ้น สวยขึ้น


ปีใหม่แล้ว 2565 ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย คุ้มครองทุกๆ คน ขอให้ปีนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง


ขอส่งคำอวยพรมาให้ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าที่จะมาถึงปีใหม่ ขอให้ชีวิตประสบแต่สิ่งดี ๆ มีความสุขมาก ๆ สุขภาพดี แข็งแรง คิดหวังสิ่งใด ก็ขอให้สมหวัง มั่งมีเงินทองโชคดีมีสุขตลอดปี HAPPY NEW YEAR 2022


นับจากนี้!!..อีก
“12 เดือน”…..ขอให้มีแต่ความสุข
“52 อาทิตย์”……ขอให้มีแต่ความสนุกสนาน
“365 วัน”……ขอให้ทุกท่านสุขสำราญ
“8,760 ชม.” ……ขอให้มีรักหวาน ๆ ผ่านเข้ามา
“52,600 นาที” ……ขอให้มีแต่เรื่องดี ๆ
“3,153,600 วินาที”…… ขอให้มีคนจริงใจผ่านมาหา
“ทุกเสี้ยววินาที”……ขอให้มีกินมีใช้ร่ำรวยเงินตรา..


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ


ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน


ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมอง ให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ


ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ


ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยสมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ


วันนี้ขึ้นปีใหม่ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย


มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


ในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและเจ้าหน้าที่ จงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ สมบูรณ์ พูนลาภ ในสิ่งอันพึงปรารถนา ตลอดไป


ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ศุภชัยจงก่อเกิดล้ำเลิศผล ศุภลักษณ์งดงามยามยินยล ศุภชนม์พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


ศุภฤกษ์เบิกดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลบันดาล ให้สุขศานต์เกษมสันต์นิรันดร์เทอญ


ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ


ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ


ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้… และครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ


วันนี้ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ อวยพรให้ท่านสุขสันต์ แช่มชื่นทุกคืนวัน สมดังจิตคิดปรารถนา แม้มีสรรพกิจ จงสัมฤทธิ์ด้วยปัญญา พร้อมคุณธรรมา ก่อเกิดผลแก่ตนเอย


อำนวยพรขึ้นปีใหม่ให้ล้ำเลิศ ล้วนก่อเกิดสิ่งงามตามประสงค์ สุขภาพแข็งแรงแกร่งดำรง ให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนาน


มอบสิ่งดีปรีดิ์เปรมเกษมสมัย กิจก้าวไกลสุขสวัสดิ์พิพัฒน์ผล สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสกสรรบันดาลดล พรมงคลให้พร้อมพรั่งยั่งยืนนาน


ปีใหม่นี้ ขอให้คลาย จากทุกข์โศกให้ปลอดโรค พ้นภัย ที่มัวหมองให้มีโชค มากลาภ ด้วยเงินทองที่หมายปอง ให้สมหวัง ดั่งใจเทอญ


สุขสันต์วันปีใหม่ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง


วันนี้วันดีวันปีใหม่ ขอเทพไท้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวัน แม้ยามฝันยังสุขทุกเวลา


ขอให้ปีใหม่ คิดดี ทำดี และพบเจอแต่สิ่งดีๆ ตลอดปี และตลอดไป ขออวยชัยให้มีสุขสมหวัง มีพลังในการต่อสู้ … แฮปปี้นิวเยียร์


ปีใหม่ วันใหม่ เริ่มชีวิตใหม่ สุข สนุกสดใส สุขสำราญ เบิกบานใจ สวัสดีปีใหม่ทวีสุขทุกสิ่งยิ่งพร้อมสรรพ ทวีทรัพย์พูนเพิ่มช่วยเสริมส่งตลอดปี 2565


ขอให้มีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป


แต่ละปีข้างหน้าเราไม่มีทางรู้หรอกว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร ปีฉลู 2565 ขอให้ชีวิตท่านพร้อมทั้งครอบครัวจงได้รับแต่สิ่งที่ดีงาม และทำชีวิตให้มีความสุขมากขึ้นทุกปี


ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่านมีความสุข สมหวัง ตลอดปี 2565


สวัสดีปีใหม่ ขอให้สุข หมดสิ้นทุกข์ กายจิตมิผิดผัน อายุมั่น ขวัญยืนสี่หมื่นวัน ปรารถนาเงินทองกองท่วมฟ้าเอย


HAPPY NEW YEAR 2022


ปีใหม่นี้ขอให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ และสุขภาพแข็งแรง


Happy New Year 2022 ! Meeting with success , joyful , healthy, wealthy & happiness


สวัสดีปีใหม่ 2565 ขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไป


Best wishes for U in this year. May the Rabbit year full of happiness for u na. Happy New Year 2022 ja!!


HAPPY NEW YEAR BEST WISHES FOR YOU.


Wish 2022 brings for you lots of happiness, good health and wealth. Wish you a Happy New Year.


Happy Birthday 2022 Wishing you beautiful moment, treasured memories and all blessing a heart can know.


Wishing you a Happy New Year and blessed year ahead. May God’s light guide your way in 2022.


May this New Year be a joyful ride for you and your family. Happy New Year 2022!


New Year, New Times, New Moments waiting for you. Happy New Year 2022


Happy New Year 2022, may your life be blessed as you see god bring forth new things in the coming year.


May the New Year bring you joy, peace and laughter to you and your family.


I wish in this New Year, God gives you 12 months of happiness, 52 weeks of fun and 365 days of success.


There is wishing that 2022 is a glorious year that rewards all your future endeavor with success. Happy New Year.


Happy New Year 2022! May your new year be blessed with peace, love and joy.


คำอวยพรปีใหม่ ภาษาอังกฤษพร้อมแปลไทย

Greetings of the New Year. Wishing you all success in the next.
สวัสดีปีใหม่ขออวยพรให้ท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งในปีใหม่นี้


We wish you a holiday season that is filled with wonder and delight!
เราขออวยพรให้เทศกาลวันหยุดของคุณเติมเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์และความเบิกบานใจ


One of my favorite gifts is hearing from you. Greetings of the season to you and yours.
ของขวัญลํ้าค่าคือการทราบข่าวคราวจากคุณเทศกาลแห่งอวยพรนี้จงเป็นของคุณและครอบครัว


Happy holidays! Wishing you all the joys of the season. Happy holidays!
ขออวยพรให้คุณมีความปีติยินดีตลอดทั้งปี


Christmas Greetings Wishing you a prosperous New Year! Christmas Greetings
ขออวยพรให้ท่านจงเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูตลอดปีใหม่


Cheers to a New Year.
จงยินดีกับปีใหม่


New Year, New Journey, New Memories.
ปีใหม่ การเดินทางครั้งใหม่ ความทรงจำใหม่ๆ


Hello 2022, make this year worth remembering.
สวัสดีปี 2022 ขอให้ปีนี้เป็นปีที่น่าจดจำ


Make way for 2022!
หลีกทางให้กับปี 2022 หน่อย!


Out with the old, in with the new! Happy New Year 2022!
สิ่งเดิม ๆ ต้องหลบไป สิ่งใหม่ ๆ ต้องแทนที่แล้ว! สวัสดีปีใหม่ 2022!


Say yes to new adventures.
พร้อมแล้วกับการผจญภัยครั้งใหม่


New year, same me because I’m already perfect.
ปีใหม่ ฉันคนเดิม เพราะฉันเพอร์เฟ็กต์อยู่แล้วจ่ะ!


Less bitter, more glitter.
ทุกข์ให้น้อยลง สนุกสนานเปล่งประกาย (เหมือนกลิตเตอร์) ให้มากขึ้น


“Thank u, next.” — Me to 2021
ขอบคุณนะ บทเรียนต่อไปเข้ามาได้เลย


Cheers to another year!
ยินดีกับปีใหม่ ผ่านไปอีกหนึ่งปี!


Here’s to whatever comes next.
มาเลย ฉันอยู่ตรงนี้ พร้อมจะรับอะไรๆ ที่จะเข้ามาในปีนี้แล้ว


Wishing you a happy, healthy New Year.
ขอให้คุณมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงในปีใหม่นี้นะ


Happy New Year now and always!
สวัสดีปีใหม่ มีความสุขทั้งในตอนนี้และตลอดไปเลยนะ!


May the new year bless you with health, wealth, and happiness.
ขอให้มีสุขภาพที่ดี ร่ำรวย และมีความสุขมากๆ ในปีใหม่นี้


Out with the old, in with the new! Happy New Year
ออกมาจากปีเก่า ก้าวเข้าไปสู่สิ่งใหม่ๆ สุขสันต์วันปีใหม่!


May the new year bring you peace, joy, and happiness.
ขอให้ปีใหม่นี้นำพาแต่ความสงบสุข ความสนุกสนาน และความสุขมาหาเธอนะ


May your wishes come true and may you have a joyous New Year.
ขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเป็นจริง และขอให้คุณมีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุข


Life is short – dream big and make the most of 2022!
ชีวิตมันสั้น ฝันให้ใหญ่ แล้วทำให้เต็มที่ที่สุดในปี 2022!


It is time to forget the past and celebrate a new start. Happy New Year!
ถึงเวลาแล้วที่จะลืมอดีตและเฉลิมฉลองกับการเริ่มต้นใหม่ สุขสันต์วันปีใหม่!


Wish you happiness in the year to come.
ขอให้มีแต่ความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้


New Year, New Chances, Same Dream, Fresh Starts.
ปีใหม่, โอกาสใหม่, ความฝันเดิม และการเริ่มต้นใหม่


Change is hard at first, messy in the middle, and gorgeous at the end.
การเปลี่ยนแปลงมันจะยากในช่วงแรกๆ แหละ ช่วงกลางก็อาจจะยุ่งเหยิงหน่อยๆ แต่สุดท้ายมันจะดี


Happy New Year, the best time for a new beginning is now.
สวัสดีปีใหม่ เวลาที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่ได้มาถึงแล้ว


Happy New Year! Let’s eat, drink, and be merry – for tomorrow we diet!
สวัสดีปีใหม่! กิน ดื่ม และมีความสุขให้เต็มที่ ก่อนที่พรุ่งนี้จะต้องเริ่มลดน้ำหนัก!


May New Year fill up days with all things that are nice and bright. Here is wishing you a lovely 2022
ขอให้ปีใหม่ของเธอเต็มไปด้วยสิ่งดีๆ และความสดใสในทุกวัน ขอให้ปี 2022 เป็นปีที่ดีสำหรับเธอนะ


Good bye 2021, You made me cry, made me laugh, But It’s time to move on.
ลาก่อน 2021 เป็นปีที่มีทั้งน้ำตา และเสียงหัวเราะ แต่ถึงเวลาที่จะมูฟออนแล้วล่ะ!


New adventures are around the corner. Happy New Year!
การผจญภัยครั้งใหม่ใกล้เข้ามาแล้วน๊าา สวัสดีปีใหม่จ้า


May the new year bless you with health, wealth, and happiness.
ขอให้ปีใหม่นี้คุณมีสุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทองและมีความสุขมาก ๆ นะ


Happy 2022! I wish you a new year filled with prosperity, joy, and contentment. สุขสันต์กับปี 2022! ขอให้ปีใหม่เต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งความสุข และความอิ่มอกอิ่มใจนะครับ


กลอนปีใหม่ 2565

ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
ความอับโชค ที่มา กับราศี
อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี
ในชีวี จงสลาย มลายพลัน


อยากเคาท์ดาวน์ อยู่ใกล้ใกล้ หัวใจเธอ
วินาที ที่ได้เจอ กับสิ่งใหม่
นับไปพร้อม กับการเต้น ของหัวใจ
พร้อมจะรับ วันปีใหม่ ใจสองดวง


นับสี่สาม สองหนึ่ง ถึงปีใหม่
นับถอยหลัง ฟังหัวใจ ว่าใช่แน่
ต่อไปนี้ เข้าปีใหม่ ใจคนแคร์
ขอสัญญา จะดูแล เธอเรื่อยไป

ส.ค.ส…ปีหกห้า..ถึงน้อง พี่
กุหลาบขาว..ร้อยกวี..มีความหมาย
ส่งตรงถึง..สมาชิก..ทั้งหญิงชาย
ทั้งไกลใกล้..หรือต่างแคว้น..สุดแดนดิน

ขอยอกร..น้อมประนม..ก้มเกศา
อาราธนา..พระรัตนตรัย..ใจถวิล
แลทวยเทพ..เทวา..ทั่วฟ้าดิน
ปู่ฤษีทั้ง 108..หากยลยิน..โปรดเมตตา

เสด็จมา..ประทานพร..อันศักดิ์สิทธิ์
ที่เรืองฤทธิ์..แด่มิ่งมิตร..ทั่วทิศา
มีความสุข..ปราศผองภัย..ไร้โรคา
ทั้งเงินตรา..มากมีทรัพย์..นับอนันต์

อีกหน้าที่..การงาน..จงก้าวหน้า
โชควาสนา..เรื่องรุ่ง..พุ่งไพศาล
คิดได้เพชร..ได้ทอง..มากองพลัน
จงสุขสันต์..สุขี..ปีใหม่เทอญ…


จะเกี่ยวก้อย ไปเฝ้าคอย นับถอยหลัง
อยากตะโกน เสียงดังดัง รับปีใหม่
ต่อไปนี้ ฉันคนเก่า จะหายไป
ขอเปลี่ยนเป็น ฉันคนใหม่ ที่แข็งแรง


โลกมีหมุน เวียนเปลี่ยน จากจุดเดิม
มีสิ่งใหม่ เข้ามาเพิ่ม เติมสีสัน
ปีเก่าผ่าน วันวานพ้น คนละวัน
เรื่องร้ายร้าย ให้ลืมมัน เถิดคนดี


แกะห่อของขวัญปีนี้
จะเจอความปรารถนาดีที่มีให้
แอบซ่อนอยู่ในของขวัญที่ส่งไป
ปนกับความปลื้มใจที่ให้เธอ


อยากอยู่ข้างคุณตอนเคาท์ดาวน์
ให้เวลายืนยาวยามคืนนั้น
เป็นเวลาที่เราได้ใกล้กัน
และขอพรตอนนั้นให้กับคุณ


สวัสดีปีใหม่……..
ระเริงรื่นชื่นใจกันทั่วหน้า
ปีฉลูเวียนมาถึงอีกหนึ่งครา
พวกเราต่างหรรษาเริงสำราญ

สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ ไม่ช้านี้
ขออวยพรให้สุขศรีฤดีศานต์
ปู่ย่าเฒ่ายิ้มแย้มแพลมชื่นบาน
ทั้งลูกหลานพลอยเกษมอุ่นเปรมปรีด์

ขอให้ท่านผ่านเรื่องร้ายทั้งหลายสิ้น
ให้ชีวิตมีแต่พบประสบศรี
ให้การงานท่านเจริญเงินมั่งมี
ให้ตัวท่านโชคดีเป็นมิ่งชัย

คิดสิ่งใดดีเลิศจงเกิดผล
เป็นมงคลดลจิตให้สดใส
สุขสงบด้วยธรรมค้ำจุนใจ
ขอสวัสดีปีใหม่…..ให้ท่านเจริญ


สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม


ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง


สวัสดีวันนี้วันปีใหม่
ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง
คิดอะไรขอให้สมใจกัน
มีเงินพันให้ได้นับไม่ขาดเอย


สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด
มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญจัญไร จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ เบิกบานกันทั่ว
ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน


สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม


…ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่
ขออวยชัยทุกๆท่านจงสุขขี
ให้ประสพพบแต่สิ่งดีดี
และจงมีชีวีที่ยืนนาน

…ให้เบิกบานฤทัยไม่มีทุกข์
มีแต่สุขทุกคืนวันนั้นฉ่ำหวาน
สุขภาพพลานามัยให้สราญ
ให้เบิกบานสมหมายตามใจปอง

…จึงขอมอบของขวัญวันปีใหม่
แด่คนไทยบ้านกลอนได้สนอง
ขอทุกอย่างที่ท่านได้หมายปอง
ด้วยไมตรีผองไทยร่วมใจกัน

…ให้ทุกที่ ทุกถิ่นแผ่นดินเกิด
ได้พริ้งเพริศงดงามอย่างสร้างสรรค์
โชคมากมีทวีทรัพย์นับอนันต์
ที่เฉิดฉันด้วยยศลาภกราบอัญเชิญ

…เทวดานางฟ้าจงมาโปรด
พรประเสริฐงดงามนามสรรเสริญ
แด่ทุกท่านทั้งหลายชายหญิงเทอญ
ให้เจริญก้าวหน้าค้าขายรวย


เนื่องดิถี วาระดี ขึ้นปีใหม่
อวยพรให้ ใจผ่องแผ้ว ดังแก้วกล้า
ให้สิ่งดี ศิริศรี เยือนทุกครา
ชื่นชีวา ประสบสุข ทุกยามยล

คิดหวังหวาน ให้แช่มชื่น ระรื่นสุข
ครั้งเคยทุกข์ จงมลาย กลายสดชื่น
เริ่มการใหม่ ให้สำเร็จ อย่างยั่งยืน
ทุกวันคืน เป็นที่รัก ยิ่งทุกคน

คำเคยท้อ ในปีนี้ ไม่มีแล้ว
คำกล้าแกล้ว มอบให้ ไว้ยึดมั่น
ทำสิ่งดี ได้ดีตอบ รับชอบพลัน
ทำสิ่งฝัน ให้มีวัน สำเร็จจริง

ให้สุขล้ำ ล้นเผื่อแผ่ ผู้ยากไร้
ให้สดใส มีน้ำใจ รู้ช่วยเหลือ
ให้สมหวัง สำเร็จดี มีจุนเจือ
ให้มีเหลือ ไว้แบ่งเบา คราวลำเค็ญ

อัญเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้า
ประสิทธิ์สถาพรชัยให้สุขศรี
ขอให้ชาวร้อยฝันทุกท่านมี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์ทุกวี่วัน

สรรพโศกโรคร้ายให้หายหมด
เกียรติยศพร้อมพรั่งบันดาลขวัญ
เกียรติศักดิ์พูนเพิ่มเสริมชีวัน
สบสุขสันต์วันดีปีใหม่เทอญ


เถลิงศกลุล่วงแล้ว…………………มนแผ้วประสิทธิ์ใส
แม้หวังประสงค์ใด………………..ประลุสุขสโมสร

ขอให้ประสบสุข…………………นิรทุกข์สถาพร
เงินทองมิคลายคลอน……………พละเปี่ยมมโนกูล

นักวิ่ง ณ ทั่วทิศ……………………บมิติดอมิตรสูญ
เกียรติก้องนภาพูน………………..ระอุอุ่นเกษมสราญ

แม้หวังบดีแพร้ว ………………….ธนแก้วศฤงคาร
จงพบประสบพาน……………….นรนั้นนิรันดร์เทอญ


ปีใหม่สิมาใกล้ คิดสิงใดได้ทุกอย่าง
ในหนทางข้างหน้า ให้แจ่มแจ้งจรัสแสง
ให้อยู่ดีมีแฮงทุกแลงเซ้าค่ำ
นอนหลับให้ได้เงินพัน เด้อพี่น้อง
นอนฝันให้ได้เงินหมื่น
นอนตื่นให้ได้เงินแสน
แปนมือไปให้ได้แก้วมณีโชติ
โทษฮ้ายอย่ามาพาล
มารฮ้ายอย่ามาผ่า
ให้อายุหมั่นขวัญยืนสุผู้ซูคน


หวังอะไรได้ดั่งที่วาดหวัง
ขอพลังจงอยู่คู่เสมอ
ให้ก้าวมั่นสิ่งใดสมใจเธอ
มีความสุขอยู่เสมอทุกคืนวัน
ปีใหม่นีขอให้ทุกท่านมีความสุข


สวัสดีปีใหม่ 2565
อรุณฤกษ์ เบิกฟ้า คราปีใหม่
จงสดใส สิ้นทุกข์ สุขเสริมศรี
สู่ก้าวใหม่ ก้าวมั่น วันเริ่มปี
มุ่งคิดดี ทำดี มีโชคชัย
มีสติ มั่นไว้ ไม่หลงผิด
มีปัญญา รู้คิด จิตผ่องใส
รู้หน้าที่ เพื่อสังคม ชมชื่นใจ
สามัคคี กันไว้ ปีใหม่มา
กระต่ายไป งูใหญ่มา พาดีขึ้น
ให้ราบรื่น ชื่นบาน งานก้าวหน้า
ให้กิจการ  ค้าขาย ได้ราคา
ให้เงินตรา มีใช้ ไปทั้งปี
ให้เข้มแข็ง แรงดี มีคนรัก
ให้ยศศักดิ์ ก้าวไป ในหน้าที่
ทำสิ่งใด ถูกโฉลก ล้วนโชคดี
ให้สุขสม สุขศรี ปีใหม่เทอญ

พนมกร วันทา สุรารักษ์
จตุรพักตร์ องค์อินทร์ เทพินทร์วิศิษฏ์
เทพธรณิน สุรบถ ทศทิศ
โปรดนิมิต ลิขิตพร บวรชัย
ให้ปวงชน เนียรทุกข์ สุขสงบ
อุดมครบ สบศรี ในปีใหม่
สมถวิล สิ้นโศก หมดโรคภัย
นิรัติศัย จำเริญ พูนเงินทอง
คิดสิ่งดี ดีตอบ ประกอบให้
คนรักใคร่ ผูกจิต มิตรสนอง
ได้ไพรู ฟูเฟื่อง ทรัพย์เนืองนอง
รุ่งเรืองรอง ผ่องแผ้ว แคล้วคลาดพาล
ยศ,ฐานะ หน้าที่ ทวีเลิศ
ความประเสริฐ ตราตรึง ถึงลูกหลาน
พละศักดิ์ มั่นคง ทั้งวงศ์วาน
เกษมศานต์ กีรติ นิรามัย
วอนเทพไท ดิน,ฟ้า ปาฏิหาริย์
ขอประทาน ทีฆา อายุขัย
อาราธนา โพธิสัตว์ รัตนตรัย
อำนวยให้ พรศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิ์เทอญ

ขอลาที ปีเก่า แสนเศร้าโศก
ความอับโชค ที่มา กับราศี
อีกโพยภัย ไข้ทำ ประจำมี
ในชีวี จงสลาย มลายพลัน


สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข
หมดสิ้นทุกข์ กายจิต มิผิดผัน
อายุมั่น ขวัญยืน สี่หมื่นวัน
มีผิวพรรณ ผ่องนวล เย้ายวนชม


ปรารถนา เงินทอง กองท่วมฟ้า
ทำการค้า ร่ำรวย ไปสวยสม
มียศศักดิ์ รักใคร ใคร่ภิรมย์
ขอให้กลม เกลียวกัน และมั่นคง


สวัสดีวันนี้วันปีใหม่
ขอจงให้จงได้สิ่งที่หวัง
คิดอะไรขอให้สมใจกัน
มีเงินพันให้ได้นับไม่ขาดเอย


สวัสดีปีใหม่ ส่งใจอวยพร
เขียนเป็นคำกลอน ให้พรสุขี
ขอให้ทุกท่าน พ้นผ่านไพรี
อยู่ดีกินดี โชคดีตลอด
มั่งมีเงินทอง ข้าวของสินสอด
รายได้ตลอด ให้ปลอดโรคภัย
เรื่องเจ็บอย่าป่วย ความซวยห่างไกล
ทุกข์เข็ญ จงไกลห่างตัว
จงสุขสำราญ เบิกบานกันทั่ว
ความเลวความชั่ว ห่างตัวห่างใจ
จงมีแต่สุข เรื่องทุกข์อย่าใกล้
โชคดีปลอดภัย คนไทยทุกคน

Leave a Comment