แอร์เอเชีย (เตรียม) เปิดเส้นทางบินตรง ดอนเมือง – ทบิลิซิ (จอร์เจีย)?

เรียกว่า อาจจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางท่องเที่ยวประเทศจอร์เจีย หนึ่งในประเทศที่คนไทยสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งตอนนี้ประเทศจอร์เจียกำลังเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ข่าวดีตอนนี้ก็คือ เริ่มมีข้อมูลออกมาแล้วว่า แอร์เอเชีย สายการบินต้นทุนต่ำ กำลังเตรียมตัวเปิดเส้นทางบิน ดอนเมือง – ทบิลิซิ (จอร์เจีย) แล้วครับ

โดยข้อมูลนี้ทาง HipGoGo.com ได้พบจากโปรแกรมทัวร์จอร์เจียของบริษัททัวร์แห่งหนึ่ง ซึ่งได้โฆษณาว่า มีเส้นทางบินตรงไปยังจอร์เจียแล้ว เมื่อทำการตรวจเช็คโปรแกรมท่องเที่ยว ก็พบว่า มีความเป็นไปได้สูงว่า สายการบินแอร์เอเชียจะทำการเปิดเส้นทางการบินใหม่ ซึ่งเป็นบินตรงจากดอนเมือง สู่เมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย

โดยมีรายละเอียดประมาณนี้

รายละเอียดขาไป XJ008
รายละเอียดขากลับ XJ009

ทำให้พอรวบรวมข้อมูลได้ดังนี้

ขาไป XJ008 ดอนเมือง (DMK) – ทบิลิซิ (TBS) ออกเดินทางเวลา 15.00 น. ถึงปลายทาง 19.00 น. (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) รวมเวลาบินประมาณ 7 ชั่วโมง

ขากลับ XJ009 ทบิลิซิ (TBS) – ดอนเมือง (DMK) ออกเดินทางเวลา 21.00 น. ถึงปลายทางเวลา 08.35 น. (+1) ระวมเวลาบิน 7 ชั่วโมง 35 นาที

ในโปรแกรมทัวร์เริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

อย่างไรก็ดี วันเปิดจองตั๋ว,วันเริ่มเดินทาง,ราคาและโปรโมชั่น รอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจากทางสายการบินแอร์เอเชียอีกครั้งนะครับ

ถ้าเปิดจริง ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับขาเที่ยวอย่างเราๆ เลยครับ

Leave a Comment