โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ Johannes Gutenberg

โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค คือใคร? พร้อมประวัติและผลงานของ Johannes Gutenberg

โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (Johannes Gutenberg) คือใคร?

โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค
โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค

โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (ชื่อเต็ม : โยฮันเนิส เก็นส์ไฟลช์ ซัวร์ ลาเดิน ซุม กูเทินแบร์ค) เป็น ช่างแกะลาย, ช่างพิมพ์, นักประดิษฐ์ ชาวเยอรมนี มีชื่อเสียงจากการมีส่วนพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1450 ซึ่งรวมถึงตัวพิมพ์โลหะอัลลอย และหมึกพิมพ์ที่ใช้น้ำมันเป็นฐาน แม่พิมพ์สำหรับหล่อตัวพิมพ์ได้อย่างแม่นยำ และแท่นพิมพ์แบบกดแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาจากเครื่องกดที่ใช้ในการทำไวน์

ถือได้ว่าเขาคือ “บิดาแห่งการพิมพ์” โดยผลงานการประดิษฐ์ที่สำคัญของเขาคือ แท่นพิมพ์ กูเทินแบร์ค (Gutenberg) ซึ่งเป็นแท่นพิมพ์แบบกดแบบใหม่ ซึ่งพัฒนาจากเครื่องกดที่ใช้ในการทำไวน์ และถือว่าเป็นต้นกำเนิดของระบบการพิมพ์มาจนถึงปัจจุบัน โดยหนังสือเล่มแรกที่ทำการพิมพ์ผ่าน แท่นพิมพ์ กูเทินแบร์ค (Gutenberg) นี้ก็คือ พระคริสตธรรมคัมภีร์ (Holy Bible)

โดยในวันที่ 14 เมษายน 2564 เป็นวันรำลึกถึง Johannes Gutenberg


ประวัติของ โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (Johannes Gutenberg)

ชื่อที่รู้จัก : โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (Johannes Gutenberg)

ชื่อเต็ม : โยฮันเนิส เก็นส์ไฟลช์ ซัวร์ ลาเดิน ซุม กูเทินแบร์ค (Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg)

เกิด : ประมาณปี ค.ศ. 1400

เสียชีวิต : 3 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1468

อายุ : (ประมาณ) 68 ปี

อาชีพ : ช่างแกะลาย, ช่างพิมพ์, นักประดิษฐ์

ผลงานเด่น : การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่มีชื่อว่า แท่นพิมพ์ Gutenberg

ผลงานตีพิมพ์ : พิมพ์พระคัมภีร์ 42 บรรทัด (“The Gutenberg Bible”) หนังสือสดุดีและ “คำทำนายของ Sibyl”

ครอบครัว : เขาเกิดที่เมืองไมนซ์ ในประเทศเยอรมนี โดยเป็นบุตรชายของพ่อค้าชื่อ Friele Gensfleisch zur Laden ซึ่งต่อมาได้รับเอาชื่อ “zum Gutenberg” ซึ่งเป็นชื่อของบริเวณที่ครอบครัวของเขาย้ายเข้าไปอยู่อาศัย มาใช้เป็นนามสกุล

ผลงานการพิมพ์แรก “พระคริสตธรรมคัมภีร์ 42 บรรทัด (“The Gutenberg Bible”)

ผลงานที่สำคัญของ โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (Johannes Gutenberg)

แท่นพิมพ์ Gutenberg

แท่นพิมพ์ Gutenberg ถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการเกิดหนังสือเลยก็ว่าได้ เพราะเขา ได้เริ่มการคิดค้นแท่นพิมพ์ขึ้นเพื่อจัดทำตัวอักษรและจะจัดทำเป็นหนังสือต่อไป และ โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (Johannes Gutenberg) ก็ได้จัดทำพระคริสตธรรมคัมภีร์เล่มแรกของโลกขึ้นจากการใช้แท่นพิมพ์นี้ จึงทำให้ยุคปัจจุบันมีหนังสือมากมายเกิดขึ้นไว้เพื่อศึกษาต่อไป

จากจุดเริ่มต้นของแท่นพิมพ์ Gutenberg เครื่องแรก ก็ได้มีการพัฒนาแท่นพิมพ์รุ่นใหม่ ๆ ขึ้น ในปัจจุบัน และ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีหนังสือมากมายหลากหลายรูปแบบให้คนในปัจจุบันได้ซื้อหาหนังสือต่าง ๆ มาอ่านและหาความรู้กันต่อไป ทั้งหมดนี้เกิดจากการคิดค้นแท่นพิมพ์ของเขา ทั้งนั้นเพราะถ้าหาก โยฮันเนิส กูเทินแบร์ค (Johannes Gutenberg) ไม่คิดค้นเครื่องพิมพ์ตัวหนังสือขึ้นมาอาจจะทำให้ปัจจุบันการพิมพ์เป็นสิ่งที่ยากก็เป็นได้

Leave a Comment